ПРЕИМУЩЕСТВА НА ПЛАНОВОТО ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ В СРАВНЕНИЕ С ВАГИНАЛНОТО РАЖДАНЕ

1. Избягва се травмата на естествените родови пътища.
2. Операцията е безболезнена, но след излизане от упойката може да има болка, която налага допълнително обезболяване.
3. Избягват се някои травматични за Вас и плода оперативни вагинални раждания – форцепс, вакуум и др.
4. ЦС се извършва в работно време, когато са налице максималните възможности на здравното заведение.
5. Плановото ЦС е улеснение за лекаря, тъй като той може да планира своята служебна заетост.
6. ЦС продължава средно от 30 до 90 мин.
7. Предната коремна стена остава по-стегната след ЦС.
8. Рискът за плода е минимален.
9. ЦС предпазва плода от допълнително инфектиране от мекия родилен канал.

НЕДОСТАТЪЦИ НА ПЛАНОВОТО ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ В СРАВНЕНИЕ С ВАГИНАЛНОТО РАЖДАНЕ

1. ЦС е коремна операция, при която през разрез на кожата и матката се изважда бебето. След ЦС остава кожен белег и се променя анатомията на предната коремна стена, което затруднява евентуална в бъдеще коремна хирургическа интервенция.
2. След цезарово сечение последващата бременност протича с повече рискове.
3. След цезарово сечение се наблюдава по-често стерилитет.
4. Цезаровото сечение е коремна операция от средна сложност и тежест и носи рискове като:
- по-голяма кръвозагуба в сравнение с вагиналното раждане при която (много рядко!) може да се наложи дори и да се отстрани матката
- възпаление на коремната кухина (перитонит) или на матката (ендометрит), на пикочните пътища (уроинфекция).
- нараняване на съседни на матката органи в коремната кухина (пикучен мехур и др.)
- профилактично прилагане на антибиотици
- по-бавно обратно развитие на матката (възвръщане към нормалните размери)
- възможно развитие на хематом (събиране на кръв) в коремната стена или кухина, което налага повторно отваряне на корема
- възможно е инфектиране на коремния разрез, налагащо лечение, а понякога и вторично зашиване
5. Цезаровото сечение налага задължително обезболяване, което има рискове.
6. Цезаровото сечение по желание изисква внимателна преценка на датата за раждането, когато плодът е достигнал достатъчна зрялост. Ако плода се извади по-рано може да има проблеми с дишането и да се наложи отглеждане за известно време в кувьоз.
7. След Цезарово сечение е желателно да се изчака поне 1 година преди да се забременее отново.

ПРЕИМУЩЕСТВА НА ВАГИНАЛНОТО РАЖДАНЕ В СРАВНЕНИЕ С ПЛАНОВОТО ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ

1. Възстановяването от раждането е по-бързо и по-рано и по-качествено можете да се грижите за Вашето бебе.
2. Престоят в болница е по-малък.
3. Кръвозагубата е по-малка.
4. След вагинално раждане плода се приспособява по-добре и по-бързо за извънутробен живот.

НЕДОСТАТЬЦИ НА ВАГИНАЛНОТО РАЖДАНЕ ПРЕД ПЛАНОВОТО ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ

1. При вагинално раждане могат да настъпят разскъсвания на мекия родилен канал, които налагат тяхното зашиване под анестезия.
2. Години след вагинално раждане може да има отпускане на тазовото дъно с незадържане на урина или газове или някои смущения в сексуалния живот.
3. По време на вагинално раждане може да възникне ситуация, налагаща извършване на някои манипулации, необходими за успешното раждане на плода като:
- епизиотомия (разрез на кожа и подкожие с цел разширяване на естествения отвор на родовия канал)
- вакуум-екстрактор или форцепс (при неефикасни напъни от Ваша страна по време на раждането и опастност за плода се налага лекарят по спешност да извади плода по инструментален начин)
- инструментална ревизия на маточната кухина – манипулацията представлява "остъргване" на останали в маточната кухина части от плацентата или околоплодните ципи. Ако те останат в матката Вие носите риск от развитие на тежки инфекциозни смущения, които могат да доведат дори до отстраняване на матката Ви.
- маточно-влагалищна тампонада – при недобре контрахирана (отпусната) матка и силно кръвотечение лекарят може да прецени, че е необходимо поставяне на марлено руло в матката, за да се спре кървенето и да се подпомогне контрахирането на матката.
4. По време на вагиналното раждане може да се наложи плода да бъде изваден црез цезарово сечение, когато има опастност за него или лекарят прецени, че той не може да се роди през естествените родилни пътища.
5. След раждане може да имате болки в местата на вътрешните и външни шевове на влагалището.
б. Оперативната рана на влагалището може да се инфектира, което налага лечение, включително и вторично зашиване.

В Медицински Център "НиаМед" ЕООД се водят безплатни женски консултации за здравно-осигурените пациентки. Часове могат да се запазят на телефон 042/ 611 611.