Д-р Николай Христов

Д-р Николай Христов

Завеждащ акушеро-гинекологично отделение

Специалист по акушерство и гинекология и онкология

Д-р Красимир Сакарски

Д-р Красимир Сакарски

Завеждащ отделение по неонатология

Специалист по педиатрия и неонатология

Д-р Димитър Салабашев

Д-р Димитър Салабашев

Завеждащ отделение по хирургия

Специалист по хирургия

Д-р Емил Тилев

Д-р Емил Тилев

Завеждащ отделение по анестезиология и реанимация

Специалист по анестезиология и реанимация

Д-р Мария Дончева

Д-р Мария Дончева

Завеждащ отделение по гастроентерология

Специалист по вътрешни болести и гастроентерология

Д-р Ивелина Кардашлиева

Д-р Ивелина Кардашлиева

Завеждащ клинична лаборатория

Специалист по клинична лаборатория

Д-р Мария Апостолова

Д-р Мария Апостолова

Завеждащ отделение по образна диагностика

Специалист по образна диагностика

Д-р Милка Салджийска

Д-р Милка Салджийска

Специалист по акушерство и гинекология

Д-р Мира Христова

Д-р Мира Христова

Специалист по акушерство и гинекология

Д-р Ния Кирчева

Д-р Ния Кирчева

Специалист по акушерство и гинекология

Д-р Симеон Божилов

Д-р Симеон Божилов

Лекар

Д-р Невена Стоянова

Д-р Невена Стоянова

Специалист по педиатрия и неонатология

Д-р Мила Сертова

Д-р Мила Сертова

Лекар

Д-р Славена Палийска

Д-р Славена Палийска

Специалист по хирургия и детска хирургия

Д-р Делчо Бояджиев

Д-р Делчо Бояджиев

Специалист по хирургия

Д-р Станимир Андонов

Д-р Станимир Андонов

Специалист по хирургия

Д-р Атанас Матев

Д-р Атанас Матев

Специалист по хирургия

Д-р Динко Динев

Д-р Динко Динев

Специалист по хирургия

Д-р Теодора Каварджиклиева

Д-р Теодора Каварджиклиева

Специалист по анестезиология и реанимация

Д-р Илия Илиев

Д-р Илия Илиев

Специалист по анестезиология и реанимация

Д-р Иван Цолов

Д-р Иван Цолов

Специалист по анестезиология и реанимация

Д-р Надежда Димкова

Д-р Надежда Димкова

Специалист по кардиология

Д-р Иван Ников

Д-р Иван Ников

Специалист по вътрешни болести и гастроентерология

Д-р Валерия Филипова

Д-р Валерия Филипова

Специалист по детски и инфекциозни болести

Доц. д-р Ангел Попхаритов

Доц. д-р Ангел Попхаритов

Специалист по хирургия