СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА БРЕМЕННИ ЖЕНИ


Ултразвукови изследвания:
• Ултразвуково изследване при ранна бременност – с това изследване се локализира бременността (в матката или извън нея), определя се точният срок на бременността, наличието и броят на ембрионите и на сърдечни пулсации. Оценяват се матката и яйчниците за изключване на отклонения, които биха могли да усложнят протичането на бременността. Оттук нататък се планират съответните изследвания и консултации.

• Ехографски скрининг І триместър (11- 13.6 г.с.) - високоспециализирано ултразвуково изследване за структурни и хромозомни аномалии на плода в 11- 13.6 г.с..

• Фетална морфология ІІ триместър (15-23 г.с.) - високоспециализирано ултразвуково изследване с цел оценка на анатомията на плода за изключване на вродени структурни аномалии и ехографски скрининг за хромозомни аномалии. Най-информативно е в 20-23 г.с., когато могат да се открият около 80% от структурните аномалии.

• Фетална морфология ІІІ триместър (28-32 г.с.) - високоспециализирано ултразвуково изследване с цел изключване или диагностициране на аномалии, които се проявяват в по-късните срокове от бременността и са достъпни за ехографско диагностициране.

• Доплерово изследване (Доплерова велосиметрия) – специална ултразвукова техника, с която се измерва кръвотока в различните съдове - маточните артерии, пъпната връв и отделните съдове на плода. С нея се оценява фето-плацентарният и утеро-плацентарният кръвоток. Те имат решаващо значение за преценка на състоянието и определяне на прогнозата на плода при определени усложнения на бременността. То може да бъде извършено в допълнение към всяко ултразвуково изследване през бременността.

• Фетална биометрия с доплерово изследване - специализирано ултразвуково изследване, което дава информация за размерите и растежа на плода; плацентата, пъпната връв и околоплодните води; маточната шийка и в допълнение към това информация за кръвотока в различните съдове на плода, пъпната връв и маточните артерии. Използва се за оценка и мониториране на растежа и състоянието на плода и прогнозиране на някои потенциални усложнения на бременността.

• Ехографски скрининг за преждевременно раждане - ултразвуково измерване на дължината на маточната шийка. Може да бъде извършено като скрининг или динамично проследяване при всяко от специализираните ултразвукови изследвания.

• УЗИ след 36 г.с. - ултразвуково изследване в късна бременност след 36 г.с. Извършва се основно за оценка на предлежанието на плода, плацентата, пъпната връв, количеството околоплодни води, маточната шийка, СЧП (сърдечната честота на плода). Допълнително към това е възможно да бъдат извършени биометрия и определяне на очакваното тегло на плода и при индикации доплерово изследване.

• Фетална ехокардиография – високоспециализирано ултразвуково изследване на сърцето на плода с цел изключване или диагностициране на вродени сърдечни аномалии.


Кръвни изследвания:
• Биохимичен скрининг за хромозомни аномалии І триместър (11- 13,6 г.с.) – кръвно изследване, при което в серума на бременната се изследват два хормона с произход от плода и придатъците му (бета-ЧХГ и РАРР-А). Специална компютърна програма изчислява риска за синдром на Даун, тризомия 18, тризомия 13, триплоидия и синдром на Търнър, като се взимат предвид нивата на двата хормона, оценените при ултразвуковия скрининг маркери, възрастта и теглото на бременната.

• Биохимичен скрининг ІІ триместър (15-19 г.с.) за хромозомни аномалии и ДНТ - в кръвта на бременната се изследват нивата на бета-ЧХГ (хормон с плацентарен произход) и АФП (белтък с произход от плода). С помощта на компютърна програма се изчислява рискът за синдром на Даун, тризомия 18 и спина бифида.

Инвазивни изследвания:

• Хорионбиопсия - вземане на клетки от хориона (с тънка игла през корема или трансвагинално под ехографски контрол), които се изследват чрез ДНК анализ и или цитогенетичен анализ.Извършва се в 12-14 г.с. Манипулацията е безболезнена и практически безопасна за бременната. Рискът от прекъсване на бременността е под 1%.

• Амниоцентеза - вземане на околоплодна течност (с тънка игла през корема под ехографски контрол), която се изследва чрез ДНК анализ и или цитогенетичен анализ. Извършва се в 16-20 г.с. Манипулацията е безболезнена и практически безопасна за бременната. Рискът от прекъсване на бременността е под 0.5%.

• ДНК анализ – за диагностика на Даун и всички бройни аномалии (около 95% от всички хромозомни аномалии). Предлага се на всички бременни с повишен риск от БХС, възраст над 35г. и липса на отклонения при феталната морфология. Цитогенетичен анализ – за диагностика на 99% от хромозомните аномалии. Предлага се на всички бременни с отклонения при феталната морфология или цитогенетично доказани данни за хромозомна аномалия в семейството.

http://www.mcfemina.com