images.jpg

25 апр 2013 : 10:57 / МБАЛ НиаМед


08.05.2013 г. – 18:00 ч.
Тема 1: Раждане – I, II, III период


16.05.2013 г. – 18:00 ч.
Тема 2: Обезболяване на раждането


20.05.2013 г. – 18:00 ч.
Тема 3: Кърмене на новороденото


28.05.2013 г. – 18:00 ч.
Тема 4: Грижи за новороденото


Присъствието на всяка лекция се извършва с предварително записване на Регистратура или на тел: 042/ 611 611