02 апр 2015 : 18:00 / МБАЛ НиаМед

График за лекции на „Училище за Родители”
за месец Април - 2015г.


17.04.2015 г. – 18:00 ч.

Тема 1: Раждане – I, II, III период


21.04.2015 г. – 18:00 ч.

Тема 2: Обезболяване на раждането


29.04.2015 г. – 18:00 ч.

Тема 3: Кърмене на новороденото


Присъствието на всяка лекция става с предварително записване на Регистратура или на тел: 042/ 611 611. Цената на посещение на лекция от Училището за родители е 15 лв.