Избор на лекар
350.00 лв.
Избор на екип
800.00 лв.
Обезболяване, извън пакета от НЗОК-АГО
200.00 лв.
Самостоятелен сестрински пост
50.00 лв. на ден
Допълнителен помощен персонал
40.00 на ден
Самостоятелна стая
100 лв. на ден
Придружител
50.00 лв. на ден
Присъствие по време на раждане
100.00 лв.
Допънителен пакет
50.00 лв. на ден
„Допълнителен пакет“ включва - меню за хранене по избор, безплатен високоскоростен интернет, цифрова телевизия, електронни устройства за комуникация , качествени спално бельо и санитарно-хигиенни материали.