МЦ НиаМед работи по договор със Здравна каса, фондове за допълнително здравно осигуряване и платени медицински услуги.

Прегледи и консултации се извършват след предварително записване на регистратура.
Дейност
1 Амбулаторен преглед
2 Венозна инжекция
3 Подкожна, мускулна инжекция
4 Проба за свръхчувствителност
5 Превръзка/обработка на рана
6 Експертиза на работоспособността
7 ЕКГ 15.00лв.
8 Домашна визита от специалист
9 Измерване на артериално кръвно налягане
10 Изписване на лечение
11 Консултация/съвет
12 Отстраняване на шевове
13 Преданестезиологична консултация
14 Преданестезиологична консултация за еад
Акушеро - гинекологичен кабинет
 • Първичен гинекологичен преглед с цитонамазка
 • Вторичен преглед
 • Ехография
 • Вземане на материал за микробиологично изследване
 • Колпоскопия
 • Поставяне на спирала
 • Антропометрия
 • Електрокоагулация
 • Женска консултация
 • Женска консултация за цялата бременност
 • Инцизия
 • Биопсия/полипектомия
 • Туширане с медикамент
 • Преглед,ехография
 • Преглед,колпоскопия, цитонамазка
 • Преглед,колпоскопия,ехография,цитонамазка
 • Кардиотокография на плода
 • 4 D ехограф
Хирургичен кабинет
 • Първичен преглед при специалист
 • Вторичен преглед при специалист
 • Домашна визита на специалист
 • Медицинска консултация
 • Определяне на перспективен план и стойност на лечение
 • Профилактичен преглед
 • Подкожна, мускулна инжекция
 • Венозна инжекция
 • Поставяне на инфузия (система), без консуматив
 • Потенцирано местно обезболяване .
 • Локална анестезия- инфилтрационна, проводна, с лидокаин/ 1 амп.
 • Малки рани- първична хирургична обработка, без сутура
 • Малки рани- първична хирургична обработка, сутура до 5 лигатури
 • Големи рани - първична хирургична обработка и сутура от 5 до 10 лигатури.
 • Големи рани – първична хирургична обработка и сутура над 10 лигатури.
 • Големи рани – повторна хирургична обработка, изрязване на ръбове и сутура до 10 лигатури.
 • Големи рани – повторна хирургична обработка, изрязване на ръбове и сутура над 10 лигатури.
 • Вторична обработка на рана, превръзка без сутура.
 • Вторична обработка на рана, с изрязване и вторична сутура.
 • Отстраняване на хирургичен шевен материал.
 • Прилагане на тетаничен анатоксин (ТАП).
 • Промивка на раневи дренаж.
 • Смяна на ранева тампонада или дренаж.
 • Ексцизионна обработка (дебридман) на повърхностни изгаряния.
 • Лечение на дългогодишни варикозни рани.
 • Подлепване на рана с биологично лепило.
 • Поставяне на назогастрална сонда.
 • Дигитално изследване на ректум.
 • Мануална репозиция при ректален пролапс.
 • Мануална репозиция на хемороиди.
 • Отваряне на гнойник – абсцес.
 • Отваряне на гнойник – флегмон
 • Отваряне на гнойник (инцизия) – фурункул, атером.
 • Отстраняване на кърлеж, неоперативно.
 • Отстраняване на кърлеж, оперативно.
 • Отстраняване на чужди тела.
 • Отстраняване на фибром/атером на лице, глава.
 • Отстраняване на липом.
 • Пункция на киста, хематом.
 • Тотално отстраняване на болен нокът.
 • Частично отстраняване на болен нокът.
 • Сондиране на фистули.
 • Фимоза – отлепване на препуциума.
 • Френулотомия.
 • Издаване на болничен лист за временна нетрудоспособност.
 • Издаване на медицински документ – епикриза, сертификат.
Гастроентерологичен кабинет
 • Амбулаторен преглед
 • Абдоминална ехография
 • Назначаване на терапия
Клинична лаборатория
ХЕМАТОЛОГИЯ
Вземане на венозна кръв
Вземане на капилярна кръв
Кръвна картина с ДКК апаратно
Кръвна картина с ДКК визуално
Морфология на еритроцити
Ретикулоцити
СУЕ по Вестергреен
СУЕ по Панченко
Кръвосъсирване и фибринолиза

Време кървене
Протромбиново време
АПТТ/ ККВ/
Фибриноген
Урина
Химично изследване
Пълно изследване с тест ленти без седимент
Пълно изследване с тест ленти с седимент
Изследване на отделни показатели поединично
Седимент


Биохимични показатели

Глюкоза
Общ белтък
Албумин
Креатинин
Билирубин общ
Билирубин директен
АЛАТ
Алфа Амилаза
Алкална фосфатаза
Гама ГТ
Пикочна киселина
Високоспециализирани изследвания
Хормони

LH
FSH
ЕСТРАДИОЛ
ПРОГЕСТЕРОН
ТЕСТОСТЕРОН
ПРОЛАКТИН
КОРТИЗОЛ

4560 Туморни маркери
Ca 15-3
Са 19-9
Са 125
AЛФА- ФЕТОПРОТЕИН
PSA
hCG

ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Влагалищен секрет
Спермограма
Wasserman
HBsAg
HIV
Кръвна група
Образна диагностика
 • Рентгенография на един орган/ 2 проекции/
 • Иригография
 • Стомах
 • Стомах с пасаж
 • Хистеросалпингография