Д-р Ивелина Кардашлиева
  • хематологични анализи
  • хемостазиологични анализи
  • клинико - химични анализи
  • уринен анализ
  • кръвно - газов анализ
  • електролити
  • имунологични анализи-хормони и туморни маркери
  • високо специализирани - гликиран хемоглобин, микроалбуминурия и др.

Вземане на биологичен материал ( кръв) в манипулационна от 08:00 - 10:00ч.

Лекарски екип

Д-р Ивелина Кардашлиева

Д-р Ивелина Кардашлиева

Завеждащ клинична лаборатория

Специалист по клинична лаборатория