Акушеро-гинекологично отделение e второ ниво на компетентност и предоставя 24-сова грижа на бременни, родилки и гинекологично болни. Отделението разполага с предродилна зала, родилна зала, 2 операционни и високотехнологична апаратура за извършване на голям обем гинекологични интервенции. Предлагат се следните медицински услуги:
  • Нормално раждане
  • Обезболяване на нормално раждане
  • Раждане по оперативен път - секцио
  • Наблюдение на Патологична бременност
  • Прекъсване на бременност по желание
  • Гинекологични операции
  • Лапароскопски операции
  • Възможност за вземане на стволови клетки и др.
  • По желание на пациента се осигурява присъствие на бащата по време на раждането,ползване на самостоятелна стая, придружител и др.

Лекарски екип

Д-р Николай Христов

Д-р Николай Христов

Завеждащ акушеро-гинекологично отделение

Специалист по акушерство и гинекология и онкология

Д-р Милка Салджийска

Д-р Милка Салджийска

Специалист по акушерство и гинекология

Д-р Мира Христова

Д-р Мира Христова

Специалист по акушерство и гинекология

Д-р Ния Кирчева

Д-р Ния Кирчева

Специалист по акушерство и гинекология

Д-р Симеон Божилов

Д-р Симеон Божилов

Лекар