В отделението има разкрити 6 реанимационни легла и разполага с висококачествена съвременна апаратура,произведена от световно утвърдени компании за наблюдение и интензивно лечение на болни след големи оперативни интервенции и такива в критично състояние, отговарящи на II ниво на компетентност съгласно Стандарта по Анестезиология и Реанимация.

В отделението работи високо квалифициран персонал, който професионално прилага всички съвременни техники за анестезия и реанимация.

Лекарски екип

Д-р Емил Тилев

Д-р Емил Тилев

Завеждащ отделение по анестезиология и реанимация

Специалист по анестезиология и реанимация

Д-р Теодора Каварджиклиева

Д-р Теодора Каварджиклиева

Специалист по анестезиология и реанимация

Д-р Илия Илиев

Д-р Илия Илиев

Специалист по анестезиология и реанимация

Д-р Иван Цолов

Д-р Иван Цолов

Специалист по анестезиология и реанимация

Д-р Надежда Димкова

Д-р Надежда Димкова

Специалист по кардиология