Отделение по Гастроентерология е разположено на третия етаж, има 8 легла и отговаря на II- ро ниво на компетентност на медицинския стандарт по гастроентерология. Извършва диагностика и лечение на остри, обострени и хронични заболявания на храносмилателната система с извършване при необходимост на следните процедури:
  • диагностика и лечение при заболявания на стомашно-чревния тракт, чрез използване на патоморфологични, клинико- лабораторни и инструментални изследвания
  • абдоминална доплерова ехография
  • инвазивни процедири под ултразвуков контрол
  • интервенционална горна и долна гастроинтестинална ендоскопия
  • перкутанна чернодробна биопсия
  • диагностика за определяне стадия на онкологични заболявания в гастроентерологията
  • долекуване на диагностицирани от структура с по- високо ниво на компетентност на заболявания в областта на гастроинтестиналния тракт и др.

Обслужват се пациенти планово и по спешност.

Отделението по гастроентерология разполага с най-съвременната апаратура за диагностика и лечение - видео ендоскопска за горна и долна ендоскопия, за специализирана интервенционална ендоскопия и абдоминална ехография. Лекарите които работят с апаратурата имат необходимите сертификати.

Лекарски екип

Д-р Мария Дончева

Д-р Мария Дончева

Завеждащ отделение по гастроентерология

Специалист по вътрешни болести и гастроентерология

Д-р Иван Ников

Д-р Иван Ников

Специалист по вътрешни болести и гастроентерология

Д-р Валерия Филипова

Д-р Валерия Филипова

Специалист по детски и инфекциозни болести